รับทำวีซ่าพัทยา ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

วีซ่าคู่หมั้น K-1 ประเทศอเมริกา

วีซ่า K1 คืออะไร

วีซ่าคู่หมั้น K-1 อนุญาตผู้ที่กำลังจะสมรสกับคนที่ถือสัญชาติอเมริกันสามาถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อทดสอบความพร้อมก่อนการสมรส ลักษณะพิเศษของวีซ่า K-1 คือเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าประเภท Non-Immigrant เพื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็น Immigrant จุดประสงค์หลักเพื่อให้คู่หมั้นได้ใช้เวลา 90 วันที่ได้รับนี้เพื่อศึกษาพิจารณากันก่อนการตัดสินใจแต่งงาน ปัจจุบันการเลือกคู่ทาง Internet ที่แพรหลายไปทั่วโลกส่งผลให้วีซ่า K-1 มีบทบาทเบื้องต้นต่อการสมรสระหว่างสองวัฒนธรรมได้มากขึ้นเป็นเงาตามตัว


ข้อได้เปรียบของวีซ่า K-1

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสมรสหลายท่านได้เล็งเห็นความจำเป็นในการทำความรู้จักกันให้เพียงพอก่อนการตัดสินใจแต่งงาน เพราะการแต่งงานจะทำให้เกิดผลลัพท์มากมายตามมาเบื้องหน้า ความสัมพันธ์แบบห่างไกลกันของคู่รักต่างวัฒนธรรมนั้นดูไม่เพียงพอ เทียบเท่ากับการใช้เวลาอยู่ในประเทศเดียวกันเสียก่อน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เรียนรู้ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา รวมไปถึงทัศนคติทางการเมืองซึ่งสามารถช่วยให้มองเห็นกันและกันได้ชัดเจนมากขึ้นก่อนการตัดสินใจแต่งงาน


ระยะเวลาในการดำเนินการ

วีซ่าคู่หมั้น K-1 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 6 ถึง 9 เดือน ซึ่งนับว่าใช้เวลาสั้นเมื่อรวมทั้งการยื่นเรื่องในสหรัฐฯ และการนัดหมายสัมภาษณ์ที่สถานกงสุล อย่างไรก็ระยะเวลาการดำเนินการมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของกงสุลสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง


เดินทางมาเพื่อจุดประสงค์การปรับสถานะสู่ Immigrant

ในขณะที่ Non-Immigrant Visa ประเภทอื่นต้องแสดงหลักฐานความผูกพันธ์กับประเทศบ้านเกิด เพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศเมื่อวีซ่าหมดอายุ แต่วีซ่าคู่หมั้น K-1 มีสิทธิประโยชน์คือมีจุดประสงค์การเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อการสมรสกับผู้มีสัญชาติอเมริกัน ความกังวลในจุดนั้นจึงหมดไป


ผ่านการกลั่นกรอง

เพื่อเป็นการป้องกันความมั่นคงของประเทศ สหรัฐอเมริกาได้มีมารตการตรวจสอบประวัติือาชญากรรมของผู้สมัครรวมไปถึงการตรวจสอบเชิ้อ HIV และ วัณโรค ในทางกลับกันผู้สมัครจะได้รับการแจ้งให้ทราบหากพบข้อมูลว่าคู่หมั้นผู้มีสัญชาติอเมริกันเคยประกอบอาชญากรรมภายในประเทศอันเกี่ยวกับสารเสพติดที่ควบคุม แอลกอฮอล์หรืออาชญากรรมที่รุนแรงอื่นๆมากกว่า 3 คดีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์รวมทั้งบุตร

ผู้สมัครวีซ่า K-1 สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่า K-2 ให้แก่บุตรในฐานะผู้ติดตาม โดยบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 21 และยังไม่ได้สมรส

โอกาสการทำงาน

ผูุ้ถือวีซ่า K-1 สามารถยื่นเรื่องขอใบทำงานได้ทันทีภายหลังจากที่ได้ยื่นเรื่อง Adjustment of Status

การได้รับอนุญาตปรับเปลี่ยนสถานะในสหรัฐฯ

การปรับเปลี่ยนสถานะสามารถทำได้ในสหรัฐฯ โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางกลับเพื่อไปดำเนินการที่สถานกงสุลสหรัฐฯที่ประเทศของตน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องเป็นพลเมืองอเมริกัน

-มีความพร้อม

-ผู้เป็นสปอนเซอร์ต้องมีอายุครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด โสด หรือหย่าแล้วอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และมีวุฒิภาวะที่พร้อมจะแต่งงาน

-เคยพบกันมาก่อน

-สปอนเซอร์และผู้ได้รับผลประโยชน์ต้องเคยพบปะกันมาก่อนภายใน 24 เดือน

-มีความตั้งใจที่จะแต่งงาน สปอนเซอร์และผู้ได้รับผลประโยชน์ต้องมีความตั้งใจที่จะแต่งงานกันจริงภายใน 90 วันหลังจากได้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว


ข้อจำกัด

มีสองเงื่อนไขคือ แต่งงาน หรือ เดินทางกลับประเทศ
ไม่สามารถปรับหรือเปลี่ยนแปลงสถานะเป็น Non-Immigrant Visa ประเภทอื่นๆ
ผู้ถือวีซ่า K-1 ไม่สามารถแต่งงานกับบุคคลอื่นที่มิใช่สปอนเซอร์ และไม่สามารถปรับเปลี่ยนสถานะไปเป็น Non-Immigrant Visa ประเภทอื่น

ที่มา : https://www.maneygordon.com/thai/visa-guide/k-1-visa/

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา