รับทำวีซ่าพัทยา ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

ประเทศล่าสุด ที่เปิดให้คนไทยยื่นวีซ่า

จากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ขณะนี้หลายสถานทูต ได้เปิดให้คนไทยขอวีซ่าได้แล้ว เราจึงได้รวบรวมสรุปข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นพำนักระยะสั้น เยี่ยมเยือนแฟน เพื่อน ครอบครัว หรือทำวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวล่วงหน้าค่ะ

 

🔺1.อังกฤษ

สถานที่ยื่น : VFS อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 (BTS สถานีนานาทางออก 3)
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง/บินตรงการบินไทย
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺2.สหรัฐอเมริกา (B1/B2)

สถานที่ยื่น : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เลขที่ 95 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ระยะเวลาอนุมัติ : หลังจากสัมภาษณ์รู้ผลทันที
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺3.นิวซีแลนด์

สถานที่ยื่น : ยื่นเอกสารออนไลน์ทางไปรษณีย์
ระยะเวลาอนุมัติ : 45 วันทำการเป็นอย่างน้อย
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺4.ออสเตรเลีย

สถานที่ยื่น : VFS อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 (BTS สถานีนานาทางออก 3)
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ต้องกักตัว เดินทางได้ต้นปี 2021
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺5.เยอรมนี

สถานที่ยื่น : VFS ตึกจามจุรี สแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตประทุมวัน กรุงเทพ 10330
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง/บินตรงการบินไทย
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺6.ฝรั่งเศส

สถานที่ยื่น : TLS สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺7.อิตาลี

สถานที่ยื่น : VFS ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท กรุงเทพ 10330
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺8.ออสเตรีย (เปิดรับวีซ่าเยี่ยมเยือน เฉพาะพ่อ แม่ ลูก และสามี เท่านั้น)

สถานที่ยื่น : VFS ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท กรุงเทพ 10330
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺9.ฟินแลนด์

สถานที่ยื่น : VFS อาคารจามจุรีแสควร์ เลขที่ 315 317, 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวในประเทศ : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺10.นอร์เวย์

สถานที่ยื่น : VFS เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : กักตัว โรงแรม/ที่พักคนเชิญ
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺11.สวีเดน

สถานที่ยื่น : VFS ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสวีเดน อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท กรุงเทพ 10330
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺12.สเปน

สถานที่ยื่น : ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสเปน BLS International (Thailand) Ltd. Interchange 21 ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2211เลขที่ 399 สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนากรุงเทพ 10110
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺13.เบลเยี่ยม

สถานที่ยื่น : VFS เลขที่ 317 ชั้น อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺14.เดนมาร์ก

สถานที่ยื่น : VFS เลขที่ 317 ชั้น อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺15.สาธารณรัฐเช็ก

สถานที่ยื่น : VFS อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไทย กรุงเทพ 10330
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

 

🔺16.เนเธอร์แลนด์

สถานที่ยื่น : VFS อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้นที่ 4 เลขที่ 317 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : บินตรง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺17.กรีซ

สถานที่ยื่น : เลขที่ 100/41, ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์, 100 ถ.สาทรเหนือ สีลม
บางรัก กทม.10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺18.โปแลนด์

สถานที่ยื่น : ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

 

🔺19.ไอซ์แลนด์

สถานที่ยื่น : VFS ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405 โซนพลาซ่า จัตุรัสจามจุรีแสควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺20.ลักเซมเบิร์ก

สถานที่ยื่น : ชั้น 17 คิวเฮ้าส์ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120
MRT สถานีลุมพินีทางออกที่ 2
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺21.ตุรกี

สถานที่ยื่น : สถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย61/1 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสาร กรุงเทพฯ 10310
ระยะเวลาอนุมัติ : 2 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่องและบินตรง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

ทวีปเอเชีย

 

🔺1.มัลดีฟ

สถานที่ยื่น : ฟรีวีซ่า 30 วันสำหรับพาสปอร์ตไทย
ระยะเวลาอนุมัติ : –
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺2.ดูไบ

สถานที่ยื่น : ยื่นออนไลน์
ระยะเวลาอนุมัติ : ไม่เกิน 5 วันทำการ
สายการบิน : บินตรงด้วยสายการบินเอมิเรตต์เท่านั้น
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺3.ปากีสถาน

สถานที่ยื่น : ยื่นออนไลน์
ระยะเวลาอนุมัติ : 7 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

 

🔺4.เกาหลีใต้ (วีซ่าคู่สมรส)

สถานที่ยื่น : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เลขที่ 23 ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
สายการบิน : เปลี่ยนเครื่องและบินตรง
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ต้องกักตัวที่บ้านญาติ
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

🔺5.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สถานที่ยื่น : ยื่นออนไลน์
ระยะเวลาอนุมัติ : 5 วันทำการ
สายการบิน : บินตรงกับสายการบินเอมิเรตต์เท่านั้น
ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official หรือสำนักงาน Knight Visa Help Point สาขาใกล้ท่านได้เลยค่ะ

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา